אתם מוזמנים לעיין בקטעי עיתונות שונים אשר נכתבו על מור